Ընդունելություն միջին դպրոց

«Այբ» միջին դպրոցի 5-ից 9-րդ դասարաններում հիմնական ընդունելություն չի կատարվում։ Սակայն 5-9-րդ դասարաններում հնարավոր թափուր տեղերի առաջացման դեպքում, տնօրենության որոշմամբ, կարող է կազմակերպվել մրցութային ընդունելություն։

Տեղեկացնում ենք, որ 2023-2024 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի թափուր տեղերի համալրման նպատակով օգոստոս ամսին իրականացվելու է ընդունելություն 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդա դասարաններում։ Ընդունելության ժամանակացույցը կարող եք տեսնել ստորև․

Նախնական գրանցում ընդունելության համար

Թափուր տեղերի համալրման նպատակով ընդունելությունը սովորաբար անցկացվում է ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր քառորդի վերջում։ Եթե հետաքրքրված եք ընդունելության այս տարբերակով, խնդրում ենք անցնել հղումով և լրացնել անհրաժեշտ տեղեկությունները: Թափուր տեղերի համալրման նպատակով իրականացվող մոտակա ընդունելության մասին դպրոցը կտեղեկացնի էլ.փոստի միջոցով՝ միաժամանակ ներկայացնելով նաև ընդունելության մանրամասները:


Բաց դռների օրեր


Ծնողների և դիմորդների համար դպրոցում կազմակերպվում է բաց դռների օր, որի ընթացքում դպրոցի թիմը ներկայացնում է դպրոցը և պատասխանում բոլոր հարցերին: Նույն օրը բոլոր հյուրերի համար կազմակերպվում է ծանոթական շրջայց դպրոցում: Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների ծնողների համար պարտադիր է։ Միջոցառմանը գրանցվել կարող եք հետեւյալ հղումով։

Եթե դիմումը ներկայացնելիս պարզվում է, որ ծնողները ներկա չեն եղել բաց դռների միջոցառման, ապա մինչև ընդունելության քննությունները կազմակերպվում է լրացուցիչ բաց դռների օր։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած ծնողների երեխաները ընդունելությանը մասնակցելու հնարավորությունից զրկվում են։

Դիմումների լրացում և փաստաթղթերի ներկայացում


Դիմորդների ծնողները լրացնում և ուղարկում են հիմնական դպրոցի ընդունելության դիմումի ձևը: Էլեկտրոնային դիմումը լրացնելը պարտադիր է ընդունելության գործընթացին մասնակցելու համար։ Տպագիր դիմումը՝ ներքոնշյալ փաստաթղթերով, անհրաժեշտ կլինի ներկայացնել դպրոցի կողմից սահմանված ժամկետներում:

Հիմնական դպրոցում թափուր տեղերի համալրման շրջանակներում դիմում-հայտերի ընդունման և ընդունելության գործընթացին մասնակցելու համար սահմանված է վճար՝ 12․000 ՀՀ դրամ, որը վերադարձման ենթակա չէ։ Այն դիմորդների համար, ովքեր ընդունելության պահին ունեն «Այբ» դպրոցում սովորող քույր-եղբայր, սահմանված է 6․000 ՀՀ դրամ վճար։


Քննություններ

5-9-րդ դասարանների թափուր տեղերի համալրման համար նախատեսված են հետևյալ քննությունները, որոնք կատարվում են դպրոցի միևնույն դասարանների կիսամյակային կամ տարեկան ստուգումներին համապատասխան

5-ից 7-րդ դասարան

8-րդ դասարան

9-րդ դասարան *

Մայրենի

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն

Անգլերեն

Անգլերեն

Անգլերեն

Բնագիտական 2 առարկա՝ դիմորդի ընտրությամբ (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն)

Բնագիտական 2 առարկա՝ դիմորդի ընտրությամբ (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն)

Հայոց պատմություն

* դիմորդը հանձնում է այն դասարանի քննությունները, որի համար դիմում է։

Ընդունելության քննություներից բացի` բոլոր դիմորդները և ծնողներն անցնում են հարցազրույցի փուլով:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է ԸՀ-ի որոշմամբ` ընդունելության քննությունների և դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: Ընդունող հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում:

Ընդունելությունը կայանում է ըստ նախապես հաստատված ժամանակացույցի և ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝

Բաց դռների միջոցառում

Էլեկտրոնային դիմումների բացում

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ

Հայոց լեզվի քննություն

Անգլերենի քննություն

Մաթեմատիկայի քննություն

Հանրահաշիվ, երկրաչափությում

Բնագիտության քննություններ - 2-ը

(քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն)

Բնագիտության քննություններ - 2-ը

(քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն)

Հայոց պատմություն

Քննական արդյունքների հրապարակում

Խմբային հարցազրույցներ դիմորդների հետ

Անհատական հարցազրույցներ դիմորդների հետ

Անհատական հարցազրույցներ ծնողների հետ

Ընդունելության արդյունքների հրապարակում

Հետադարձ կապ

Հասցե. Թբիլիսյան խճուղի 11/11
Երևան 0052, Հայաստան

Էլ.փոստ. [email protected]

Հեռախոս. +374 93 65 45 98

Կայքեր. www.aybschool.am, www.ayb.am, www.foundation.ayb.am

Ընդունող հանձնաժողով

«Այբ» միջին դպրոցի ընդունող հանձնաժողովը ձևավորվում է Հոգաբարձության խորհրդի որոշման հիման վրա։

ԸՀ-ի անդամներ կարող են լինել դպրոցի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի ՀԽ-ների անդամները, դպրոցի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի բարերարների համայնքի ներկայացուցիչները և տնօրենության ներկայացուցիչները, «Այբ» դպրոցի ուսուցչական և մենթոր-շրջանավարտների համայնքների անդամները:


Հիմնական դպրոցի 2023-2024 ուս․տարվա ընդունող հանձնաժողովի կազմ

Միջին դպրոց

Կիսվել

[[tags:1:1]]

Tweets by AybSchool
>