Ընդունելություն միջին դպրոց

«Այբ» հիմնական դպրոցի 2024-2025 ուսումնական տարվա լրացուցիչ ընդունելությունը

կկայանա 2024 թվականի հունիս ամսին՝ ըստ սահմանված ժամանակացույցի․

«Այբ» միջին դպրոցի 5-ից 9-րդ դասարաններում հիմնական ընդունելություն չի կատարվում։ Սակայն 5-9-րդ դասարաններում հնարավոր թափուր տեղերի առաջացման դեպքում, տնօրենության որոշմամբ, կարող է կազմակերպվել մրցութային ընդունելություն։

2024-2025 ուսումնական տարվա համար ունենք թափուր տեղեր 3-րդ, 4-րդ և 7-րդ փոխադրվող դասարաններում։

Նախնական գրանցում ընդունելության համար

Թափուր տեղերի համալրման նպատակով ընդունելությունը սովորաբար անցկացվում է ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր քառորդի վերջում։ Եթե հետաքրքրված եք ընդունելության այս տարբերակով, խնդրում ենք անցնել հղումով և լրացնել անհրաժեշտ տեղեկությունները: Թափուր տեղերի համալրման նպատակով իրականացվող մոտակա ընդունելության մասին դպրոցը կտեղեկացնի էլ.փոստի միջոցով՝ միաժամանակ ներկայացնելով նաև ընդունելության մանրամասները:

Բաց դռների օրեր


Ծնողների և դիմորդների համար դպրոցում կազմակերպվում է բաց դռների օր, որի ընթացքում դպրոցի թիմը ներկայացնում է դպրոցը և պատասխանում բոլոր հարցերին: Նույն օրը բոլոր հյուրերի համար կազմակերպվում է ծանոթական շրջայց դպրոցում: Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների ծնողների համար պարտադիր է։

Եթե դիմումը ներկայացնելիս պարզվում է, որ ծնողները ներկա չեն եղել բաց դռների միջոցառման, ապա մինչև ընդունելության քննությունները կազմակերպվում է լրացուցիչ բաց դռների օր։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած ծնողների երեխաները ընդունելությանը մասնակցելու հնարավորությունից զրկվում են։

Դիմումների լրացում և փաստաթղթերի ներկայացում


Դիմորդների ծնողները լրացնում և ուղարկում են հիմնական դպրոցի ընդունելության դիմումի ձևը: Էլեկտրոնային դիմումը լրացնելը պարտադիր է ընդունելության գործընթացին մասնակցելու համար։ Տպագիր դիմումը՝ ներքոնշյալ փաստաթղթերով, անհրաժեշտ կլինի ներկայացնել դպրոցի կողմից սահմանված ժամկետներում:

Հիմնական դպրոցում թափուր տեղերի համալրման շրջանակներում դիմում-հայտերի ընդունման և ընդունելության գործընթացին մասնակցելու համար սահմանված է վճար՝ 12 000 ՀՀ դրամ, որը վերադարձման ենթակա չէ։ Այն դիմորդների համար, ովքեր ընդունելության պահին ունեն «Այբ» դպրոցում սովորող քույր-եղբայր, սահմանված է 6 000 ՀՀ դրամ վճար։


Քննություններ

5-9-րդ դասարանների թափուր տեղերի համալրման համար նախատեսված են հետևյալ քննությունները, որոնք կատարվում են դպրոցի միևնույն դասարանների կիսամյակային կամ տարեկան ստուգումներին համապատասխան

5-ից 7-րդ դասարան

8-րդ դասարան

9-րդ դասարան *

Մայրենի

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն

Անգլերեն

Անգլերեն

Անգլերեն

Բնագիտական 2 առարկա՝ դիմորդի ընտրությամբ (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն)

Բնագիտական 2 առարկա՝ դիմորդի ընտրությամբ (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն)

Հայոց պատմություն

* Դիմորդը հանձնում է այն դասարանի քննությունները, որի համար դիմում է։

Ընդունելության քննություներից բացի` բոլոր դիմորդները և ծնողներն անցնում են հարցազրույցի փուլով:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է ԸՀ-ի որոշմամբ` ընդունելության քննությունների և դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: Ընդունող հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում:

Հետադարձ կապ

Հասցե` Թբիլիսյան խճուղի 11/11
Երևան 0052, Հայաստան

Էլ. փոստ` [email protected]

Հեռախոս` +374 93 65 45 98

Կայքեր` www.aybschool.am, www.ayb.am, www.foundation.ayb.am

Ընդունող հանձնաժողով

«Այբ» միջին դպրոցի ընդունող հանձնաժողովը ձևավորվում է հոգաբարձության խորհրդի որոշման հիման վրա։

ԸՀ-ի անդամներ կարող են լինել դպրոցի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի ՀԽ-ների անդամները, դպրոցի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի բարերարների համայնքի ներկայացուցիչները և տնօրենության ներկայացուցիչները, «Այբ» դպրոցի ուսուցչական և մենթոր-շրջանավարտների համայնքների անդամները:

Միջին դպրոց

Tweets by AybSchool
>