Նախագծային ուսումնառություն

Արարտյան բակալավրիատ կրթական ծրագրի առարկայացանկի տարբերակիչներից է նախագծային ուսումնառությունը (Project-based learning), որը «Այբ» դպրոցում 2015 թ. ներդրված նորարարական կրթական մոդել է՝ հիմնված «սովորել անելով» սկզբունքի վրա։ Այն կառուցում է ուսումնառությունը նախագծերի շուրջ:
Այս ծրագրի շրջանակում աշակերտները կազմում են թիմեր և իրականացնում մեծածավալ, երկարաժամկետ նախագծեր, որոնք ուղղված են իրական համայնքային խնդիրների լուծմանը։ Նախագծերի իրականացման արդյունքում աշակերտների մոտ զարգանում են մի շարք կարևորագույն հմտություններ, ինչպիսիք են թիմային աշխատանքը, բիզնես մտածելակերպը, պատասխանատվությունը, աշխատանքի պլանավորումն ու բաշխումը, ժամանակի կառավարումը, առաջնահերթությունների կարգավորումը և այլն: Նախագծային ուսուցման շնորհիվ աշակերտները, փորձելով սեփական ուժերը այս կամ այն ոլորտում, կողմնորոշվում են նաև ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում:

Նախագծային ուսումնառության շրջանակում «Այբ» դպրոցի 2018-2019 ուսումնական տարվա գործող թեմատիկ ակումբներին ծանոթացեք այստեղ։

2017-2018 ուսումնական տարվա թեմատիկ ակումբների աշխատանքներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Tweets by AybSchool