Հաշվետվություններ

«Այբ» ավագ դպրոցը ոչ պետական կրթության ոլորտում առաջին սոցիալական ծրագիրն է: Այստեղ կիրառվում է կրթաթոշակային համակարգ՝ նպատակ ունենալով հավասար հնարավորություններ տալ բոլոր ընդունված աշակերտներին՝ անկախ ընտանիքի վճարունակությունից: «Այբ» ավագ դպրոցի աշակերտների ավելի քան 70%-ը ամեն տարի ստանում է կրթաթոշակ:

Նյութեր

«Այբ» դպրոցի 2022-2023 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng)

«Այբ» դպրոցի 2021-2022 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng)

«Այբ» դպրոցի 2022թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ

«Այբ» դպրոցի 2020-2021 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)

«Այբ» դպրոցի 2021թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ

«Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2020-2021 ուսումնական տարի

«Այբ» դպրոցի 2019-2020 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)

«Այբ» դպրոցում սովորող աշակերտների քանակը՝ ըստ դասարանների (23.09.2020 դրությամբ)

«Այբ» դպրոցի 2020թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ

«Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2019-2020 ուսումնական տարի

«Այբ» դպրոցի 2018-2019 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)

«Այբ» դպրոցի 2019թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ

«Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2018-2019 ուսումնական տարի

«Այբ» դպրոցի 2017-2018 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)

«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի («Այբ» դպրոցի) 2017-2018 ուստարվա դրամական հոսքերի ֆինանսական հաշվետվություն

«Այբ» դպրոցի 2018թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ

«Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2017-2018 ուսումնական տարի

«Այբ» դպրոցում սովորող աշակերտների քանակը՝ ըստ դասարանների (23.10.2018 դրությամբ)

«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի («Այբ» դպրոցի) 2016-2017 ուստարվա դրամական հոսքերի ֆինանսական հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Ֆինանասական հաշվետվություն 2019

Ֆինանսական հաշվետվություն 2020

Ֆինանսական հաշվետվություն 2021

Ֆինանսական հաշվետվություն 2022

«Այբ» դպրոցի տարբերանշան

Գունավոր՝ հորիզոնական (png)` Հայ, Eng, Рус

Գունավոր ուղղահայաց (png)` Հայ, Eng, Рус

Սպիտակ հորիզոնական (png)՝ Հայ, Eng, Рус

Սպիտակ ուղղահայաց (png)՝ Հայ, Eng, Рус

«Այբ» դպրոցի տարբերանշանի կիրառության ուղեցույց

Լիցենզիա`

Ավագ դպրոց

Միջին դպրոց

Տարրական դպրոց

Tweets by AybSchool
>