Հաշվետվություններ

«Այբ» ավագ դպրոցը ոչ պետական կրթության ոլորտում առաջին սոցիալական ծրագիրն է: Այստեղ կիրառվում է կրթաթոշակային համակարգ՝ նպատակ ունենալով հավասար հնարավորություններ տալ բոլոր ընդունված աշակերտներին՝ անկախ ընտանիքի վճարունակությունից: «Այբ» ավագ դպրոցի աշակերտների ավելի քան 70%-ը ամեն տարի ստանում է կրթաթոշակ:

Դպրոցը հիմնադրվել է 2011-ին, այն «Այբ» կրթական հիմնադրամի կարևորագույն և խոշորածավալ ծրագիրն է։ «Այբ» դպրոցը լավագույն ուսումնական և դասավանդման տեխնոլոգիաների ու մեթոդաբանությունների մշակման և կատարելագործման լաբորատորիա է:

Դպրոցը եռաստիճան է՝ տարրական դպրոց (1-4-րդ դասարաններ), միջին դպրոց (5-9-րդ դասարաններ) և ավագ դպրոց (10-12-րդ դասարաններ): Դպրոցում սովորում է ընդհանուր առմամբ 450-ից ավելի աշակերտ, որոնց թվում են ինչպես ՀՀ, այնպես էլ արտերկրի (ընդհանուր թվի մոտ 10%-ը) քաղաքացիներ:

«Այբ» դպրոցի ուսուցման մեթոդաբանության հիմքում ընկած է ծրագրահեն ուսուցումը: «Այբ»-ը ձգտում է ուսումնական գործընթացը կազմակերպել այնպես, որ ցանկացած աշակերտ ներգրավված լինի տարբեր ոլորտներում իրականացվող իրական ծրագրերում՝ գործնականորեն ստուգելով ու կիրառելով իր գիտելիքները, զարգացնելով իր հաղորդակցման, թիմային աշխատանքի հմտությունները և կողմնորոշվելով հետագա մասնագիտության ընտրության հարցում։

Նյութեր

 • «Այբ» դպրոցի 2022թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ
 • «Այբ» դպրոցի 2020-2021 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)
 • «Այբ» դպրոցի 2021թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ
 • «Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2020-2021 ուսումնական տարի
 • «Այբ» դպրոցի 2019-2020 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)
 • «Այբ» դպրոցում սովորող աշակերտների քանակը՝ ըստ դասարանների (23.09.2020 դրությամբ)
 • «Այբ» դպրոցի 2020թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ
 • «Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2019-2020 ուսումնական տարի
 • «Այբ» դպրոցի 2018-2019 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)
 • «Այբ» դպրոցի 2019թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ
 • «Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2018-2019 ուսումնական տարի
 • «Այբ» դպրոցի 2017-2018 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)
 • «Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի («Այբ» դպրոցի) 2017-2018 ուստարվա դրամական հոսքերի ֆինանսական հաշվետվություն
 • «Այբ» դպրոցի 2018թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ
 • «Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2017-2018 ուսումնական տարի
 • «Այբ» դպրոցում սովորող աշակերտների քանակը՝ ըստ դասարանների (23.10.2018 դրությամբ)
 • «Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի («Այբ» դպրոցի) 2016-2017 ուստարվա դրամական հոսքերի ֆինանսական հաշվետվություն

«Այբ» դպրոցի տարբերանշան

Գունավոր (Հայ, Eng, Рус)
Սև-սպիտակ (Հայ, Eng, Рус)

Լիցենզիա`

Ավագ դպրոց

Միջին դպրոց

Տարրական դպրոց

Tweets by AybSchool
>