Հաշվետվություններ և այլ փաստաթղթեր

«Այբ» ավագ դպրոցը ոչ պետական կրթության ոլորտում առաջին սոցիալական ծրագիրն է: Այստեղ կիրառվում է կրթաթոշակային համակարգ՝ նպատակ ունենալով հավասար հնարավորություններ տալ բոլոր ընդունված աշակերտներին՝ անկախ ընտանիքի վճարունակությունից: «Այբ» ավագ դպրոցի աշակերտների ավելի քան 70%-ը ամեն տարի ստանում է կրթաթոշակ:

Հաշվետվություններ և այլ նյութեր

«Այբ» դպրոցի 2022-2023 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng)

«Այբ» դպրոցի 2021-2022 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng)

«Այբ» դպրոցի 2022թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ

«Այբ» դպրոցի 2020-2021 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)

«Այբ» դպրոցի 2021թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ

«Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2020-2021 ուսումնական տարի

«Այբ» դպրոցի 2019-2020 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)

«Այբ» դպրոցում սովորող աշակերտների քանակը՝ ըստ դասարանների (23.09.2020 դրությամբ)

«Այբ» դպրոցի 2020թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ

«Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2019-2020 ուսումնական տարի

«Այբ» դպրոցի 2018-2019 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)

«Այբ» դպրոցի 2019թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ

«Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2018-2019 ուսումնական տարի

«Այբ» դպրոցի 2017-2018 ուսումնական տարվա հաշվետվություն (Հայ., Рус., Eng.)

«Այբ» դպրոցի 2018թ. ավարտական հանդիսության գրքույկ

«Այբ» դպրոցի կարևոր իրադարձությունները. 2017-2018 ուսումնական տարի

«Այբ» դպրոցում սովորող աշակերտների քանակը՝ ըստ դասարանների (23.10.2018 դրությամբ)


«Այբ կրթական հանգույց» հիմնադրամի կանոնադրություն (2019)


Ֆինանսական հաշվետվություններ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2022

Ֆինանսական հաշվետվություն 2021

Ֆինանսական հաշվետվություն 2020

Ֆինանսական հաշվետվություն 2019

Ֆինանսական հաշվետվություն 2017-2018

Ֆինանսական հաշվետվություն 2016-2017


«Այբ» դպրոցի տարբերանշան

Գունավոր հորիզոնական (png)` Հայ, Eng, Рус

Գունավոր ուղղահայաց (png)` Հայ, Eng, Рус

Սպիտակ հորիզոնական (png)՝ Հայ, Eng, Рус

Սպիտակ ուղղահայաց (png)՝ Հայ, Eng, Рус

«Այբ» դպրոցի տարբերանշանի կիրառության ուղեցույց


Լիցենզիա

Ավագ դպրոց

Միջին դպրոց

Տարրական դպրոց

Tweets by AybSchool
>