Արարատյան բակալավրիատ

«Այբ» դպրոցում ուսումնառությունն իրականացվում է Արարատյան բակալավրիատ կրթական ծրագրով։

2014 թվականին «Այբ» կրթական հիմնադրամը, hամագործակցելով Քեմբրիջի համալսարանի Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության կենտրոնի և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի Կրթության ինստիտուտի հետ, սկսեց լայնածավալ կրթական նախաձեռնություն՝ Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը (ԿԳԱԾ), որի նպատակն է Հայաստանում ստեղծել հայալեզու, բայց միևնույն ժամանակ միջազգայնորեն մրցունակ դպրոցական կրթական ծրագիր՝ Արարատյան բակալավրիատը, և կարևորել ուսուցչի դերը հասարակության մեջ՝ գրավիչ դարձնելով կրթության սպասավորի մասնագիտությունը։

Արարատյան բակալավրիատը համաշխարհային մակարդակով մրցունակ և խստապահանջ ուսումնական ծրագիր է, որը մշակվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից և իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ՝ կրթության ոլորտում առաջատար ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցությամբ։


ԱԲ-ի հավաստագիրը ճանաչող և ընդունող արտերկրյա համալսարաններ


2016 թ․ դեկտեմբերին ՀՀ կառավարությունը որոշում կայացրեց թույլատրել «Արարատյան բակալավրիատ» նոր կրթական ծրագրի ներդրումը ՀՀ հանրակրթական պետական ուսումնական հաստատություններում և ճանաչել ԱԲ-ի քննությունների արդյունքները ՀՀ բուհեր ընդունելության համար։

Ծրագրի միջազգային գործընկերներն են Քեմբրիջի համալսարանի Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության կենտրոնը և Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի Կրթության ինստիտուտը։

«Այբ» դպրոցի և ԱԲ ծրագրի մասին գրքույկ (անգլ.)

«Այբ» դպրոցի պրոֆիլ (անգլ.)

Կարդալ ավելին
«ԱՅԲ» ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ

ԵՎ ԳՈՐԾՈՂ ԽՄԲԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Տարրական դպրոց

Միջին դպրոց

Հայագիտական առարկաներ


Մայրենի խոսքի մշակույթ

Հայոց լեզու
Գրականություն
Մայրենի

Օտար լեզուներ

Անգլերեն
Ռուսերեն
Գերմաներեն

Անգլերեն
Ռուսերեն
Ֆրանսերեն
Իսպաներեն
Գերմաներեն

Ճշգրիտ գիտություններ

Մաթեմատիկա
ՏՀՏ

Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Մաթեմատիկա (5-6-րդ դասարաններ)
ՏՀՏ

Բնագիտական առարկաներ

Գիտություն

Կենսաբանություն
Քիմիա
Ֆիզիկա
Աշխարհագրություն
Բնագիտություն

Հասարակագիտական առարկաներ

Հայոց պատմություն
Համաշխարհային պատմություն

Արվեստներ

Կերպարվեստ
Երաժշտություն
Պարարվեստ
Տեխնոլոգիա

Ազգային պար
Երաժշտություն
Կերպարվեստ

Ֆիզիկական պատրաստություն

Մարմնակրթություն
Շախմատ

Մարմնակրթություն
ՆԶՊ

Խմբակներ

Գիտություն
Շախմատ
Հմուտ ձեռքեր
Սպորտային խաղեր
Պար
Ընթերցանության ակումբ
(ռուսերեն)
Շյուղագործություն
Drama Club
Լեգո լաբ

Շախմատ
Սպորտային խաղեր
Շ
յուղագործություն
Drama
Club
Լեգո լաբ
Կավագործություն
Աթլետիկա
Պատմություն
Բասկետբոլի խմբակ
Գիտություն (քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն)

Օլիմպիական խմբակներ

Մաթեմատիկա
Քիմիա
Ֆիզիկա
Կենսաբանություն
Գերմաներեն
Աշխարհագրություն


«ԱՅԲ» ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Հայագիտական առարկաներ

Հայոց լեզու
Հայ գրականություն
Հայոց պատմություն

Միջազգային լեզու

Անգլերեն

Մարմնակրթություն և նախնական զինվորական պատրաստություն (ՆԶՊ)

Մարմնակրթություն
ՆԶՊ*

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա** (վիճակագրություն, հավանականություն) և երկրաչափություն

Բնագիտական առարկաներ**

Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն

Հասարակագիտական առարկաներ

Համաշխարհային պատմություն
Մտածելու հմտություններ
Գործարարություն

Օտար լեզուներ

Ռուսերեն
Ֆրանսերեն
Գերմաներեն
Իսպաներեն

Խմբակներ

Բասկետբոլ
Ընթերցանության ակումբ (ռուսերեն)
Երգչախումբ

Օլիմպիական խմբակներ

Մաթեմատիկա
Ինֆորմատիկա
Քիմիա
Ֆիզիկա
Կենսաբանություն
Գրականություն
Հայերեն
Ռուսերեն
Գերմաներեն
Պատմություն
Աշխարհագրություն

* Նախնական զինվորական պատրաստության դասընթացն իրականացվում է ուսումնառազմական բանակմամբ։
** Համատեղ հավաստագրվում է նաև Քեմբրիջի գնահատման և միջազգային կրթության կենտրոնի կողմից։

Tweets by AybSchool
>