Մեկնարկում է Գագիկ Գրիգորյանի անվան գիտության փառատոնի հայտերի ընդունման փուլը

Հանրակրթական դպրոցների սիրելի՛ աշակերտներ,

Ներկայացրե՛ք ստեղծարար մտքեր, հետաքրքիր նախագծեր, որոնք կլինեն յուրօրինակ, նորարար և, իհարկե, հաղթող: «Այբ» դպրոցը մեկնարկում է «Գագիկ Գրիգորյանի անվան գիտության փառատոն» համադպրոցական գիտաժողովի հայտերի ընդունման փուլը:

Փառատոնին կարող են մասնակցել ՀՀ դպրոցների տարրական, միջին և ավագ դասարանների աշակերտները՝ ներկայացնելով հայտեր հետևյալ անվանակարգերում․

 • քիմիա,
 • ֆիզիկա,
 • կենսաբանություն,
 • աշխարհագրություն:

Գիտաժողովի նպատակն է դպրոցականների շրջանում գիտական հետազոտությունների նկատմամբ հետաքրքրության մեծացումը և արժեքավոր փորձի փոխանակման հնարավորությունը: Այն անվանակոչվել է սիրելի ուսուցիչ, գործընկեր ու գիտնական Գագիկ Գրիգորյանի անունով, որը նշանակալի ավանդ է ունեցել գիտության մեջ և բազմաթիվ սերունդների համար ֆիզիկան դարձրել սիրելի և ճանաչելի:

Գիտաժողովը նպատակ ունի ստեղծելու, խթանելու և ամրապնդելու բնագիտական առարկաների նկատմամբ աշակերտների հետաքրքրությունը` հնարավորություն տալով նրանց՝

 • ճանաչելու գիտական մեթոդի պիտանելիությունն ու սահմանափակումները և գնահատելու դրա կիրառելիությունը տարբեր բնագավառներում և առօրյա կյանքում,
 • ձեռք բերելու սեփական նորարարական նախագծային աշխատանքները ներկայացնելու և պաշտպանելու հմտություններ,
 • զարգացնելու գիտական մոտեցումներ` հստակություն և ճշգրտություն, անաչառություն, ամբողջականություն, հարցադրման ունակություն, նախաձեռնողականություն,
 • առավել տեղեկացված լինելու այն մասին, որ գիտության կիրառությունը համագործակցային և կուտակային գործընթաց է, գիտության կիրառությունը կարող է որոշիչ լինել անհատի, հանրության և միջավայրի համար։

Գիտաժողովի մասնակցության հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել առցանց` այս հղումով: Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը 2024 թվականի ապրիլի 10-ն է: Յուրաքանչյուր նախագծի համար անհրաժեշտ է գրանցել առանձին հայտ:

 • Գիտաժողովին կարող են մասնակցել անհատական կամ խմբային նախագծեր:
 • Գիտաժողովում նախագծերը կարող են ներկայացվել բանավոր կամ պաստառային զեկույցի տեսքով, ինչպես նաև փորձի ցուցադրությամբ:
 • Գիտաժողովի մասնակիցը կարող է ներկայացնել միայն մեկ նախագիծ:
 • Գիտական ղեկավարը կարող է ղեկավարել գիտաժողովին ներկայացված մեկից ավելի նախագծեր:
 • Ուսումնական հաստատությունը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի նախագիծ ցանկացած անվանակարգում:
 • Յուրաքանչյուր նախագծում մասնակիցների առավելագույն քանակը՝ 5 հոգի։
 • Մեկ ելույթի տևողությունը՝ 7 րոպե, հարց և պատասխան՝ 3 րոպե։
 • Գիտաժողովին կարող են մասնակցել անհատական կամ խմբային նախագծեր: Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետազոտական նախագծի գրավոր զեկույց:
 • Զեկույցը պետք է ներառի հակիրճ տեղեկություն ուսումնական հաստատության, նախագծի, նախագծի ղեկավարի, հետազոտողների վերաբերյալ, ինչպես նաև կցված գրավոր զեկույց:
 • Գիտաժողովին մասնակցության հայտ ուղարկելով՝ հեղինակները և նրանց գիտական ղեկավարները համաձայնում են մրցույթի կազմակերպիչներին տրամադրել իրենց անձնական տվյալները՝ մշակելու, ինչպես նաև թույլատրում տպագիր և էլեկտրոնային եղանակով իրենց վերաբերյալ ամփոփագրեր և տեղեկություններ հրապարակել:
 • Ներկայացվող գիտահետազոտական նախագիծը պետք է հիմնված լինի սեփական փորձնական աշխատանքների կամ տեսական վերլուծությունների վրա: Ներկայացված բոլոր հետազոտական նախագծերն աշակերտները պետք է ինքնուրույն կատարած լինեն: Աշխատանքի արդյունքը պետք է ստացած լինեն նախագծի հեղինակները: Այն դեպքում, երբ աշխատանքը կատարվել է գիտահետազոտական լաբորատորիայում, պետք է հստակ բացատրված լինի, թե որն է հեղինակների ներդրումն այդ աշխատանքում:
 • Բոլոր այն նախագծերը, որոնք զուտ տեղեկատվական հաղորդագրություններ են կամ գրականության վերացական ուսումնասիրության արդյունքներ, չեն ընդունվի գիտական հանձնաժողովի կողմից և չեն կարող մասնակցել գիտաժողովին:
 • Հետազոտությունները պետք է իրականացված լինեն աշխատանքային անվտանգության պահանջների պահպանմամբ, աշակերտների կյանքի և առողջության համար վտանգ չներկայացնեն, ինչպես նաև չվնասեն շրջակա միջավայրը:
 • Գրավոր զեկույցներում և բանավոր խոսքում անընդունելի է գիտական կեղծիքը (գրագողություն, կեղծիք, այլ հետազոտության օգտագործում կամ ներկայացում և այլն՝ առանց համապատասխան հղումների):
 • Գիտաժողովի գիտական հանձնաժողովը կամ կազմակերպիչները կարող են մերժել հայտը, եթե այն չի բավարարում վերը նշված պահանջներին:
 • Գիտաժողովի մասնակցության հայտ ներկայացրած նախագծի գրավոր զեկույցը պետք է ձևակերպված լինի հեղինակների ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքի վրա` գիտական մեթոդների կիրառմամբ, մեկ էջի սահմաններում (տեխնիկական պահանջները ստորև` հաջորդ բաժնում):
 • Գրավոր զեկույցում ուսումնասիրության առարկայի և խնդիրների արդիականությունը պետք է ներկայացված լինի տեղեկատվության տարբեր աղբյուրների, այդ թվում՝ գրքերի, գիտական պարբերականների և ամսագրերի, համացանցային աղբյուրների վերլուծությամբ: Բովանդակալից և արդյունավետ աշխատանք ունենալու համար հետազոտողները պետք է ուսումնասիրած լինեն ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ նախկինում արված հետազոտություններն ու եզրակացությունները, ներկայացնեն համապատասխան հղումները և դրանց համատեքստում հստակ ներկայացնեն իրենց նորարարությունը և նախագծի նպատակը:
 • Գրավոր զեկույցի տեսական մասում հեղինակները պետք է ձևակերպեն գիտական վարկած/խնդիր, որը ենթադրաբար կարող է ապահովել ուսումնասիրվող հարցի պատասխանը: Վարկածը պետք է լինի փորձարկելի, և հեղինակները պետք է ներկայացնեն գիտափորձ` նշված վարկածը հաստատելու կամ հերքելու նպատակով: Այնուհետև պետք է կատարվի արդյունքների վերլուծություն և ներկայացվեն համապատասխան եզրակացությունները:

Այսպիսով՝ գրավոր զեկույցի ձևաչափն ընդհանուր առմամբ պետք է ներառի հետևյալ բաժինները.

 • վերնագիր,
 • հեղինակ(ներ)ի անունը, ազգանունը, հայրանունը,
 • գիտական ղեկավարի անուն-ազգանունը,
 • տեղեկություն ուսումնական հաստատության մասին (քաղաք/գյուղ, անուն, թիվ և էլ. փոստի հասցե(ներ)),
 • ներածություն / տեսական վերլուծություն,
 • նպատակ,
 • վարկած/խնդիր,
 • հետազոտական մեթոդները և նյութերը / գիտափորձի անցկացման ընթացակարգ,
 • սեփական փորձնական աշխատանքներից կամ տեսական հետազոտություններից ստացված արդյունքների քննարկում/վերլուծություն,
 • եզրակացություն,
 • հետազոտողի և աջակցող անձանց ներկայացում,
 • օգտագործված աղբյուրներ։

Վերը նշված պահանջները չպահպանելու դեպքում գիտաժողովի մասնակցության հայտը կարող է մերժվել գիտական հանձնաժողովի կողմից:

Գրավոր զեկույցը պետք է ձևակերպված լինի հետևյալ տեխնիկական պահանջներով։

 • էջի չափսերը և դասավորությունը` A4 (210 x 297 մմ), վերև – 1,5 սմ, ներքև – 1,5 սմ, ձախ – 2 սմ, աջ – 1 սմ
 • Առավելագույն երկարությունը՝ մեկ էջ, տառաչափը՝ 11 կտ, տառատեսակը` Times New Roman, միջտողային տարածությունը՝ մեկ բացատ
 • Վերնագիր` անգլերեն, 12 կտ տառաչափով, մեծատառ, ոճը՝ թավ ուղիղ և կենտրոնացված
 • Հեղինակ(ներ)ի և ղեկավարի անուն-ազգանուններ` լատինատառ, 12 կտ տառաչափով, մեծատառ սկզբնատառերով, ապա՝ փոքրատառ, ոճը` թավ, ուղիղ և կենտրոնացված
 • Տեղեկություններ ուսումնական հաստատության մասին` անգլերեն, 10 կտ տառաչափով, մեծատառ և փոքրատառ, ոճը՝ շեղ և կենտրոնացված
 • Բովանդակային հատվածի վերոնշյալ բոլոր բաժիններում առկա նշանները, նկարները, գրաֆիկները, սխեմաները, բանաձևերը պետք է լինեն միատեսակ:
 • Աղբյուրների հղումները բովանդակային մասի բոլոր բաժիններում պետք է նշվեն թվով` ուղիղ փակագծերում, օրինակ՝ [1]։ «Օգտագործված աղբյուրներ» բաժնում դրանք պետք է համարակալվեն գրավոր զեկույցում նշված հերթականությամբ և ներկայացվեն 9 կտ տառաչափով: Աղբյուրները պետք է ներկայացվեն հետևյալ ձևաչափերով։

Հոդվածի դեպքում՝ հեղինակ, վերնագիր, ամսագիր (շեղատառ), տարի (թավ տառերով), հատոր (թողարկման համար), էջեր։

Օրինակ՝

Kim, S., Kim, K. H., Oh, C., Zhang, K., and Park, J. H. Artificial photosynthesis for high‐value‐added chemicals: Old material, new opportunity. Carbon Energy, 2022 4(1), 21-44.

Գրքի դեպքում՝ հեղինակ, վերնագիր (շեղատառով), հրատարակչություն, տարին (թավ տառերով) և հղվող էջ(եր)ը։

Օրինակ՝

Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren. Organic Chemistry, 1st edit., Oxford University Press 2002, p. 498.

Գիտաժողովի նյութերի դեպքում` հեղինակ, զեկույցի վերնագիր, գիտաժողովի անվանումը (շեղատառերով), գիտաժողովի ամսաթիվը և վայրը, տարեթիվ (թավ տառերով), հղվող էջ(եր)ը:

Օրինակ՝

Aleksanyan I.L. Sinthesis of new class of oxadiazoles on basis of quinoline acetohydrazides. . 5th Conference of the Armenian Chemical Society, Yerevan, Armenia, October 3-7, 2017, p. 37.

Կայքի դեպքում` կայքի հղումը և ձեր կողմից այն գործածելու ամսաթիվը (թավ տառերով):

Օրինակ՝

https://www.intertek.com/chemicals/composition/ 16.09.2022

«Օգտագործված աղբյուրներ» բաժնի ընդհանուր տեսքի մի օրինակ

Օգտագործված աղբյուրներ

1. Kim, S., Kim, K. H., Oh, C., Zhang, K., and Park, J. H. Artificial photosynthesis for high‐value‐added chemicals: Old material, new opportunity. Carbon Energy, 2022 4(1), 21-44.

2. Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren. Organic Chemistry, 1st edit., Oxford University Press 2002, p. 498.

3. Aleksanyan I.L. Sinthesis of new class of oxadiazoles on basis of quinoline acetohydrazides. . 5th Conference of the Armenian Chemical Society, Yerevan, Armenia, October 3-7, 2017, p. 37.

4. https://www.intertek.com/chemicals/composition/ 16.09.2022

Պաստառի չափսերը՝ A1 (594 x 841 մմ, վատման):

* Ավելի մեծ կամ ավելի փոքր չափերով պաստառների ընդունումը կմերժվի:

Գիտական պաստառների անվճար ձևանմուշներ ներբեռնելու համար կարող եք Google-ի որոնման ծառայությամբ որոնում կատարել scientific կամ research poster free template բառերով: Ահա որոնման արդյունքի մի օրինակ.

https://www.posterpresentations.com/free-poster-templates.html

Ուղղորդող օրինակ կարող է լինել հետևյալ աղյուսակը։

 • Գիտաժողովի մասնակցության հայտ ներկայացրած ցուցադրական փորձերը պետք է լինեն հետաքրքրաշարժ և հանրամատչելի:
 • Ցուցադրական փորձերի զեկույցում պետք է ներկայացված լինեն փորձի նպատակը և վերջինիս իրականացման եղանակի նկարագրությունը, բացատրությունը, ինչպես նաև հնարավոր կիրառական նշանակությունը:
 • Ցուցադրական փորձերի մասնակցության հայտ ներկայացրած զեկույցը պետք է լինի բանավոր, մեկ էջի սահմաններում և բավարարի պաստառային զեկույցներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները:

Սիրելի՛ մասնակիցներ, գիտաժողովների մասնակցության գրավոր զեկույցը կարճ փաստաթուղթ է, որը նպատակ ունի գրավելու Ձեր աշխատանքի հավանական ընթերցողի հետաքրքրությունը: Եթե գրավոր զեկույցը վատ է գրված կամ ունի բովանդակային անհամապատասխանություններ, ապա դա չի խրախուսի ընթերցողին ժամանակ հատկացնելու Ձեր աշխատանքը կարդալուն: Այսպիսով՝ գրավոր զեկույց գրելու առաջին կանոնն այն է, որ այն պետք է գրավի ընթերցողին` հակիրճ, բայց բովանդակալից ներկայացմամբ պատմելով նրան, թե ինչի մասին է Ձեր աշխատանքը: Ներկայացվող գրավոր զեկույցի վերնագիրը նույնպես կարևոր է: Կարճ, ուշադրություն գրավող վերնագրերն ամենաարդյունավետն են: Վերնագրի պարագայում կարևոր է նաև, որ այն արտացոլի հենց այն թեման և բովանդակությունը, որն ամփոփված է նախագծում: Գրավոր զեկույցի ներածության / տեսական վերլուծության հատվածում պետք է հիմնավորեք Ձեր աշխատանքի արդիականությունը` պատասխանելով հետևյալ հարցերին։

 • Ի՞նչ արժեք ունեն Ձեր եզրակացությունները և որտե՞ղ են օգտակար:

Ապա պետք է հստակ շարադրեք Ձեր աշխատանքի նպատակը, այնուհետև ներկայացնեք նպատակին հասնելու հետազոտական մեթոդ(ներ)ը/գիտափորձը և իրականացման ձևերը: Այնուհետև գրավոր զեկույցի արդյունքների քննարկման մասում պետք է հակիրճ նկարագրեք Ձեր ստացած տվյալների վերլուծությունը. կարևոր է, որ դրանք լինեն Ձեր իսկ սեփական փորձնական աշխատանքների կամ տեսական հետազոտությունների արդյունքները: Գրավոր զեկույցը պետք է ավարտեք եզրակացություն(ներ) անելով` ամփոփելով ստացված արդյունքները:

Խորհուրդ ենք տալիս համոզվել, որ գրավոր զեկույցը ներառում է հետևյալ հարցերի պատասխանները։

 • Լա՞վ է գրված լեզվական, քերականական և այլ առումներով:
 • Գրավո՞ւմ է ընթերցողին` պատմելով նրան, թե ինչի մասին է Ձեր աշխատանքը և ինչու է պետք այն կարդալ:
 • Բացատրվո՞ւմ է, թե ինչպես է կատարվել հետազոտությունը:
 • Զեկույցում քննարկվում ու վերլուծվո՞ւմ են ստացված արդյունքները:
 • Զեկույցը տալի՞ս է արդյունքների հակիրճ ամփոփում-եզրակացություն:
 • Բավարարո՞ւմ է գիտական հանձնաժողովի ներկայացրած վերոնշյալ բոլոր պահանջներին:
Հետադարձ կապի համար

Էլ․ հասցե՝ [email protected]

Հեռախոս` 093 012015

Tweets by AybSchool
>