Ռոքեստր

Ղեկավար՝ Վահագն Պապայան

Նախագծի անվանում՝ 80 ակՕրդ աշխարհի շուրջ

Նախագծի նկարագրություն․ Նախագծի նպատակն է ցույց տալ հարմոնիայի դերը երաժշտության մեջ, ինչպես նաև հարմոնիայի կիրառման բազմազան ձևերը, և տարբեր մշակույթների հարմոնիկ մոդելների ազդեցությունը ռոք երաժշտության մեջ։ Նախագծի շրջանակում նախատեսվում է ունենալ ուսումնակրթական համերգներ և ուսումնակրթական տեսանյութ-դասընթացներ։

Նախագծից ակնկալվող արդյունքները՝ Ստեղծել համերգային ծրագիր, որը հնարավոր է ներկայացնել ինչպես Այբում, այնպես էլ Այբից դուրս կրթական նպատակներով:

Բյուջե՝ 300000

Tweets by AybSchool