Խորհրդատվական հանդիպումներ

 

Հատուկ «Այբ» դպրոցի դիմորդների համար մարտ-ապրիլ ամիսներին կազմակերպվում են անվճար խորհրդատվական հանդիպումներ բոլոր քննական առարկաներից (հայոց լեզու և գրականություն, մաթեմատիկա/տրամաբանություն, կենսաբանություն, ֆիզիկա, քիմիա, պատմություն), որոնց նպատակն է ծանոթացնել աշակերտներին քննական թեստերի մեջ ներառված թեմաներին և խնդիրներին քննարկումների և ապա տիպային հարցերի շուրջ աշխատանքի միջոցով: Դիմորդները հնարավորություն կունենան տեղում իրենց հարցերն ուղղելու ուսուցչին և ստանալու նրա կարծիքն ու խորհուրդները: Յուրաքանչյուր առարկայից շաբաթական անցկացվում է երկու խորհրդատվական հանդիպում՝ մինչև 2 ժամ տևողությամբ: Հանդիպումները վարում են «Այբ» դպրոցի ուսուցիչները:

Յուրաքանչյուր դիմորդ կարող է մասնակցել մեկ առարկայից առավելագույնը 2 հանդիպման:

Խորհրդատվական հանդիպումներին գրանցվել կարելի է՝ սկսած մարտի 1-ից։

Խորհրդատվական հանդիպումների ժամանակացույցին ծանոթանալու համար կհրապարակվի ժամանակացույց, որից հետո պետք է էլփոստով նամակ ուղարկել mini_lessons@aybschool.am հասցեին: Նամակում անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ տեղեկությունները՝  

1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն.
2. Այն դպրոցական բաղադրիչը, որի դասերին գրանցվում եք /միջին կամ ավագ/

3. Էլփոստի հասցե /եթե ծնողի հասցեն է, անպայման նշել/.
4. Հեռախոսահամար /դիմորդի և ծնողի/.
5. Այն առարկաները, որոնց դասերին ցանկանում եք մասնակցել: Ժամանակացույցից օգտվելով՝ կարելի է հստակ նշել նախընտրելի օրերն ու ժամերը:

Գրանցվելուց հետո պատասխան նամակով կուղարկվի յուրաքանչյուր դիմորդի անհատական ժամանակացույցը:

 

Tweets by AybSchool